tisdag 23 juni 2009

Räbbehuvud lyser igenRäbbehuvud ligger på Räbbö, kloss an nordvästra Härön på utsidan Kyrkesund väster om Tjörn.

Ny karaktär fr.o.m. 25 juli 2016:
LFL W 12s 6M

58 grader 01,76 minuter N
11 grader 28,89 minuter E

Föreningen Räbbehuvud har fått nya intressenter. Tio personer med anknytning till Ängeviken på nordvästra Tjörn strax innanför Räbbehuvud har investerat i en ny LED-lampa för att Räbbehuvud ska få fortsätta leva som fyr. Fyren återtändes 28 februari 2009.

Under sommaren 2010 målades fyrens utsida om.

För mer information kontakta gärna: Nicke Wennerlund 0708-120933, nicke.wennerlund@gmail.com

Fakta och historik

Fyren är belägen på fastigheten Härön 1:4, Tjörns kommun. År 1933 upplät ägarna ca 10 kvmav fastigheten för fyrbyggnaden.
Upplåtelsen skedde kostnadsfritt och har ej tidsbegränsats.

År 1992 ansåg Sjöfartsverket att Räbbehuvud hade mist sin betydelse för sjöfarten. För fritidsbåtar och mindre trafik fanns och finns en alternativ och skyddad fyrbelyst led innanför Härön.

Några personer med anknytning till sjöfart som ansåg att ett bevarande av fyren var viktigt bildade då Föreningen för Räbbehuvud fyrs bevarande och fortsatta drift. Föreningen övertog fyren 16 mars 1993. Efter ett antal år då fyren stundtals varit släckt fick föreningen ny styrelse 1 oktober 2008. Den nya styrelsens ledamoter har alla anknytning till Ängeviken och med det en större närhet till fyren. En ny fyrlampa (med LED-ljus) införskaffades. I samråd med Sjöfartsverket ändrades fyrens karaktär från sektorfyr till runtomlysande. Man skulle kunna säga att istället för att vara en sektorfyr har den nu blivit en angöringsfyr om än med kortare lysvidd än sådana brukar ha. Den nya lampan tändes lördagen 28 februari 2009 och har sedan lyst utan mankemang.

Årtal
1933 Fyren byggs.
1940 Fyren byggs om.
1993 Föreningen för Räbbehuvud fyrs bevarande och fortsatta drift tar över fyren.
1994 Fyren konverteras till solpaneldrift.
2008 Föreningen får ny styrelse och ny lampa köps in.
2009 Fyren återtänds. Nu som runtomlysande.
2010 Fyren målas om exteriört.
2018 Fyren har under åren fått löpande underhåll och lampan har lyst varje natt sedan 28 februari 2009.

Alla är naturligtvis välkomna att bli medlemmar och på det sättet bidra till den fortsatta driften av Räbbehuvud fyr. Inträdesavgift 2.500 kr, årlig medlemsavgift 300 kr. Maila nicke.wennerlund@gmail.com om sådant intresse finnes.

En spännande historia med anknytning till Räbbö:
Gåtan: Vem stal prinsessans dyrbara gåva från skeppet
https://www.expressen.se/gt/gatan-vem-stal-prinsessans-dyrbara-gava-fran-skeppet/

www.rabbehuvud.se

För den som är intresserad av också andra fyrar i vårt land rekommenderas www.fyr.org

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida