onsdag 29 juli 2009

Signerat konstbladBeställ här.

tisdag 28 juli 2009

MäktigtStorslagenheten har inget med fyrens värde ur navigationssynpunkt att göra, men måste naturligtvis ändå kunna värderas högt.

I själva verket är det den personliga och mer självständiga värderingen som har relevans. Traditionella, kollektiva och ibland påtvingade värderingar håller sämre när det friskar i.

fredag 10 juli 2009

Utflyktstips

Utan kulturlandskapet en bit innanför kustlinjen hade fyrarna varit färre och haft mindre betydelse. En förutsättning för att rädda en fyr till eftervärlden är alltså att den alls uppförts, och nämnda kulturlandskap och civilisation.

Naturen i sig är ofta fantastisk och fullt tillräcklig, men artefakter i landskapet kan ibland förstärka upplevelsen, lyfta fram, ställa en fråga och någon gång också ge ett svar.

Strax innanför Kyrkesund på västra Tjörn ligger Pilane, tidigare mest känt för sina hällristningar alldeles vid infarten till Pilane, men nu också internationellt uppmärksammat för sin lite annorlunda skulpturutställning i det öppna kulturlandskapet.

pilane.se

Och om du ändå är i trakten, missa inte Sundsby säteri.

"..Sundsby nämns första gången år 1388 men är mest omtalad eftersom Margareta Huitfeldt levde och styrde här år 1635-1683.

I Östra flygeln finns en kulturhistorik utställning om Margareta Huitfeldt och Sundsby säteri. Spännande arkeologiska utgrävningar pågår och delar av fynden presenteras i utställningen..."

"..Runt Sundsby finns en 4,2 km lång naturled som är otroligt vacker och variationsrik. Utsiktsplatser som får Dig att hänföras och grottor där barnens nyfikenhet får fritt spelutrymme. Vandringsleden lockar till promenader för alla åldrar..."

Säteriet
Läs mer

onsdag 1 juli 2009

Klipplök

Gräslöken ses ofta som ett "välsmakande ogräs" som växer med obändig vilja nästan var som helst.

Särskilt uppskattad var denna kryddväxt förr ute bland fyrvaktarfamiljerna där kala klippor annars dominerade.

Gräslöken var en av få verkligt pålitliga arter i bohusgranitens små skrevor.

Inför årets sillperiod kan det vara svårt att hitta detta "ogräs" runt huset, och även om man provar att sätta ut ett knippe för att säkra tillgången så kan det vara förgäves.

Fler än de som gillar sill är idag intresserade av gräslöken. På bara någon dag kan den spanska skogssnigeln beta av gräslöken jäms med fotknölarna.

Hur säkrar du tillgången på den viktiga gräslöken?