måndag 22 februari 2016

Havens gränserSannolikt alltid, men kanske mer nu än tidigare har frågan om var gränsen går, varför och vem som sätter den fascinerat.

Om man går ut lite lätt och först tittar på geografiska gränser skulle man då kunna välja exempelvis havens gränser, vilka ju borde vara flytande, eftersom haven i huvudsak består av vatten i rörelse.

Men det finns faktiskt fixa gränser beskrivna av tänkta linjer mellan orter, öar eller landmassor.

Nyttan med dessa gränser kan så klart diskuteras, men pedagogiskt kan havets gränser, som borde vara flytande, vara en utgångspunkt för ett vidare, mer generellt resonemang om var gränser går, varför och vem som sätter dem samt hur de eventuellt kan förändras över tid.