måndag 29 juni 2009

Solventilen


"Solventilen är en teknisk anordning som automatiskt tänder och släcker gasljuset i en AGA-fyr beroende på det omgivande ljuset.
Solventilen uppfanns av Gustaf Dalén och 1912 erhöll han Nobelpriset för denna uppfinning.

Solventilen är kärnan i den så kallade AGA-fyren, som kom att göra många fyrvaktare arbetslösa under 1900-talets början, men tack vare dess förbättrade bränsleekonomi möjliggjordes också installation av automatiska fyrar på många svårtillgängliga platser.

Solventilen innehåller tre blanka metall-stavar och en matt-svärtad stav. Eftersom en svart yta absorberar värme bättre än en ljus, blir den svärtade staven varmare under dagsljusets inverkan. Då den svärtade staven blir varm utvidgas den, blir längre, och når då en ventilarm som tätar ett gasmunstycke.

När det blir mörkare krymper den svärtade staven något och ventilarmen öppnar gasmunstycket igen. Det gasdrivna huvudljuset återtänds av en mindre evighetslåga och är alltså påslagen endast då det behövs som bäst.

År 1912 blev Blockhusuddens fyr i hamninloppet till Stockholm först i världen med solventil. När den 1980 elektifierades konstaterade man att ventilen aldrig någonsin krävt reparation..."

(wikipedia)

Nästa notis - Klippljusapparaten

tisdag 23 juni 2009

Eget frimärke

Motiv: Räbbe Huvud

Utgåva: Sommar i Bohuslän

År: 2002

Utgivningsdag: 2002-05-10

Förlaga: Göran Dalhov

Kategori: Häfte

Valör: Brev

Portoslag: Brev inrikes

Gummering: Självhäftande

Tryckeri: Posten Frimärken, Kista, Stockholm

Tryckmetod: 4 färger offset

Perforering: Skuren

Facit nr.: 2317


Klicka för större bild


Motiv: Gudingar tvärs Gollungarna (Räbbedjupet och Räbbehuvud i bakgrunden)

Utgåva: Sommar i Bohuslän

År: 2002

Utgivningsdag: 2002-05-10

Förlaga: Göran Dalhov

Kategori: Häfte

Valör: Brev

Portoslag: Brev inrikes

Gummering: Fuktaktiverad

Tryckeri: Posten Frimärken, Kista, Stockholm

Tryckmetod: 4 färger offset

Facit nr.: 2318

Klicka för större bild

Pohlmans alternativ

Som en reaktion på att SMHI inte alltid uppfyller de behov av exempelvis enkelhet som den väderintresserade förväntar sig, erbjuder nu bland andra John Pohlman en mer detaljerad och översiktlig väderservice.

Uppgifter om vindar, molnighet, dagslängd, 14-dagarsprognoser och en del annat för 200.000 platser i Sverige samlat på ett ställe.


Logoskiss

Here’s to the crazy ones.The misfits.The rebels.
The troublemakers.

The round pegs in the square holes.
The ones who see things differently.

They’re not fond of rules.
And they have no respect for the status quo.

You can praise them, disagree with them, quote them,
disbelieve them, glorify or vilify them.

About the only thing you can’t do is ignore them.
Because they change things.

They invent. They imagine. They heal.
They explore. They create. They inspire.

They push the human race forward.
Maybe they have to be crazy.

How else can you stare at an empty canvas and see a work of art?
Or sit in silence and hear a song that’s never been written?
Or gaze at a red planet and see a laboratory on wheels?

Apple make tools for these kinds of people.

While some see them as the crazy ones, we see genius.
Because the people who are crazy enough to think
they can change the world, are the ones who do.

Think different!

Räbbehuvud lyser igenRäbbehuvud ligger på Räbbö, kloss an nordvästra Härön på utsidan Kyrkesund väster om Tjörn.

Ny karaktär fr.o.m. 25 juli 2016:
LFL W 12s 6M

58 grader 01,76 minuter N
11 grader 28,89 minuter E

Föreningen Räbbehuvud har fått nya intressenter. Tio personer med anknytning till Ängeviken på nordvästra Tjörn strax innanför Räbbehuvud har investerat i en ny LED-lampa för att Räbbehuvud ska få fortsätta leva som fyr. Fyren återtändes 28 februari 2009.

Under sommaren 2010 målades fyrens utsida om.

För mer information kontakta gärna: Nicke Wennerlund 0708-120933, nicke.wennerlund@gmail.com

Fakta och historik

Fyren är belägen på fastigheten Härön 1:4, Tjörns kommun. År 1933 upplät ägarna ca 10 kvmav fastigheten för fyrbyggnaden.
Upplåtelsen skedde kostnadsfritt och har ej tidsbegränsats.

År 1992 ansåg Sjöfartsverket att Räbbehuvud hade mist sin betydelse för sjöfarten. För fritidsbåtar och mindre trafik fanns och finns en alternativ och skyddad fyrbelyst led innanför Härön.

Några personer med anknytning till sjöfart som ansåg att ett bevarande av fyren var viktigt bildade då Föreningen för Räbbehuvud fyrs bevarande och fortsatta drift. Föreningen övertog fyren 16 mars 1993. Efter ett antal år då fyren stundtals varit släckt fick föreningen ny styrelse 1 oktober 2008. Den nya styrelsens ledamoter har alla anknytning till Ängeviken och med det en större närhet till fyren. En ny fyrlampa (med LED-ljus) införskaffades. I samråd med Sjöfartsverket ändrades fyrens karaktär från sektorfyr till runtomlysande. Man skulle kunna säga att istället för att vara en sektorfyr har den nu blivit en angöringsfyr om än med kortare lysvidd än sådana brukar ha. Den nya lampan tändes lördagen 28 februari 2009 och har sedan lyst utan mankemang.

Årtal
1933 Fyren byggs.
1940 Fyren byggs om.
1993 Föreningen för Räbbehuvud fyrs bevarande och fortsatta drift tar över fyren.
1994 Fyren konverteras till solpaneldrift.
2008 Föreningen får ny styrelse och ny lampa köps in.
2009 Fyren återtänds. Nu som runtomlysande.
2010 Fyren målas om exteriört.
2018 Fyren har under åren fått löpande underhåll och lampan har lyst varje natt sedan 28 februari 2009.

Alla är naturligtvis välkomna att bli medlemmar och på det sättet bidra till den fortsatta driften av Räbbehuvud fyr. Inträdesavgift 2.500 kr, årlig medlemsavgift 300 kr. Maila nicke.wennerlund@gmail.com om sådant intresse finnes.

En spännande historia med anknytning till Räbbö:
Gåtan: Vem stal prinsessans dyrbara gåva från skeppet
https://www.expressen.se/gt/gatan-vem-stal-prinsessans-dyrbara-gava-fran-skeppet/

www.rabbehuvud.se

För den som är intresserad av också andra fyrar i vårt land rekommenderas www.fyr.org