tisdag 25 maj 2010

Artrika vatten

Kosterhavet och en del av Skagerack är den mest artrika marina miljön i Sverige, och då är ändå inte späckhuggaren inräknad.

" En hel flock med späckhuggare passerar oss när vi ligger med båten och sportfiskar utanför Måseskär i Bohuslän. De närmaste är bara ett tiotal meter från båten och vi uppskattar att det är sammanlagt 25 - 30 djur.

Det finns både vuxna och kalvar, och de små kalvarna ser ut att alltid följas av ett vuxet djur som kan vara deras mamma. De största vi ser är hanar och de är definitivt stora, de är på gränsen till gigantiska.

Händelsen är så unik att den blir förstasidesstoff i landets alla dagstidningar. Forskarna jublar över den unika händelsen och de fantastiska bilderna, de säger att enstaka späckhuggare tidigare skådats i svenska vatten under några korta ögonblick, men alltid långt ut från land.

Så detta är första gången en hel flock på 30 djur visat sig och dokumenterats så oerhört nära land..."

Läs mer om det helt oväntade mötet 2007

Foto: Bo Hall

måndag 24 maj 2010

Våra samarbetspartners

• Bemo Upphärad - Vi reparerar allt som för väsen, 0706-441919
• Förenade Smide, Upphärad, 0520-441367, 0706-550067
• VakuumExperten, 031-864060, 0705-525937
• H-E Strömvall Consulting, Ängeviken, 0708-261112
• HAC Fastighetsförvaltning AB, Växjö, 0470-722850
• Mekonomen, Trollhättan, 0520-80090

Kontaktuppgifter igen

Vi har möjligen varit lite otydliga, därför kommer här våra kontaktuppgifter igen.

Om du undrar över något, vill bidra eller har något förslag så maila
nicke.wennerlund@gmail.com eller ring på 0708-120933

lördag 8 maj 2010

Harbour Porpoise

På 60-talet var tumlare en vanlig syn längs den svenska västkusten, numer observeras de sällan, även om det uppskattade beståndet på 36.000 individer låter stort och betryggande.

Det finns flera orsaker till varför denna lilla, i grunden skygga, val minskat kraftigt i antal, varav det minskade fiskbeståndet står ut som den främsta. Även tumlare som fastnat och druknat i fiskares nät påverkar beståndet negativt.

En tumlares rutt under en period

I Bra Böckers uppslagsband från 80-talet anges vattnen mellan Göteborg och danska Laesø som de tumlartätaste, enligt SVTs Mitt i naturen observeras de flesta numer utanför Mölle och Kullaberg

Vid en båtfärd till Laesø för några år sedan, såg undertecknad den berömda "sjöormen" på grundflaken norr om Østerby Havn. När tillgången på föda är god samlas tumlare på rad för en gemensam jakt och måltid, då påminner gruppens ryggar och fenor om en lång orm som tar sig fram i en mycket sevärd vågformation.Näst människan så har tumlaren den största hjärnbarken i förhållande till sin kroppsvolym, så om denna lilla val varit lite mindre skygg hade den med all säkerhet uppfattats som minst lika intelligent som släktingen delfinen.

Tumlaren är mycket ovanlig i fångenskap, men tre vuxna och en kalv finns i Kerteminde, på Fyn, i Danmark.

I vårt västra grannland säger man marsvin när man talar om "vår" tumlare. Marsvin för oss är ju något helt annat, men här är danskarna mer logiska, eftersom mar betyder hav.

Läs mer