torsdag 26 augusti 2010

Kustobservationer

Den klassiska skärgårdsmoppen har på kort tid hamnat långt ned i näringskedjan, de eldrivna golfbilarna förökar sig snabbt och jagar nu i flock på Sörkoster, ljudlöst och skrämmande effektivt.

Första veckan i augusti dominerades Kostersundet av norska båtar vid bryggor och kaj, en (1) svensk flagga kunde skönjas på en mindre kravellbyggd dagseglare. Det norska återtåget är obevekligt.

Freden i Roskilde 1658 och överlämnandet av Bohuskusten var ett misstag och en parantes. Koster-øyane tillhör åter vårt muntra broderfolk.

Marelden återkommer utan undantag nu på sensommaren, många har sett fenomenet, men få har lyckats fånga det på bild, här ovan ser du ett bra försök av Daniel Eriksson.

Notera kombinationen oregon pine, klink, rullfock och roterande klarsiktsruta.

(Torkarblad på havsgående båtar där havsvattnet dunstar och saltet blir kvar är inte optimalt. Här kan en snabbt roterande klarsiktsruta vara helt rätt.)

Ett delvis EU-finansierat bastubygge på klipporna väster om Bleket. Här kan man om ångan på glasytorna torkas bort spana ut mot horisontlinjen utanför Eggskär.