torsdag 31 mars 2011

Cykliska förlopp

SMHI definierar meteorologiskt vår som när dygnsmedeltemperaturen är stigande och över noll grader i minst sju dagar, förutsatt att dessa infaller efter den 15 februari.

Denna definition gäller dock enbart i Sverige, då årstiderna inte ser likadana ut i andra delar av världen. Någon internationell meteorologisk definition av vår finns därför heller inte.

Enligt kalenderindelningen av året börjar våren i Sverige den 1 mars, oavsett väder.

Ankomsten av vissa flyttfåglar och blommande örter brukar av många anses som tecken på att våren har kommit. I Sverige är sädesärla ett typiskt exempel på ett sådant vårtecken.

Andra vanliga saker som anses som vårtecken är islossning och att snön som fallit under vintern smälter, vilken utlöser vårfloden.