torsdag 7 juli 2011

Ormo portar

Halvvägs mellan järnvägsbron över Nordre älv och färjeläget i Kornhall finns detta mycket speciella byggnadsverk, skärmanläggningen vid Ormo - en höj- och sänkbar barriär, som ska hindra saltvatten från att, vid högvatten och västliga vindar, tränga upp i Göta älv. Göteborg har sitt färskvattenintag vid Alelyckan/Lärje, nedströms Kungälv.


Ormo skärmanläggning

(57-50,4N 11-54,3E) Sjökort 931
Skärmanläggningen är obemannad och fjärrstyrd.
Öppning/skärmfällning beställs genom tel. 0696-178 80

För genomfart Ormo - Kungälv och vidare in i Göta älv måste den sjöfarande passera tre broar:
Nordre älvs järnvägsbro; fast bro med fri höjd 12,5 m.
Kungälvs Motorvägsbro, fast bro med fri höjd 12,5 m.
Nordre älvs landsvägsbro, öppningsbar, fri höjd 5,2 m.


Övriga upplysningar


I skärmanläggningen finns två passager: en småbåtspassage med bredd 5 m och djup 1,8 - 1,2 m och en farledspassage med bredd 65 m och djup ca 5 - 4 m. Se vattenståndsvisare vid sidan av slussen. Tidvis kan stark ström förekomma.

Nordre älv är det vatten som skiljer ön Hisingen i Göteborgs kommun från fastlandet på dess norra sida. Nordre älv löper från Göta älv vid Kungälv och ut i havet lite över en mil längre ner, en sträcka på ungefär 16 kilometer. Nedströms Kungälv ligger den lilla ön Ragnhildsholmen, intill den plats där den medeltida staden Kongahälla låg, nära den nutida tätorten Ytterby. Namnet Nordre älv användes först på 1700-talet, dessförinnan kallades den Kongälv, Göta älv eller bara Älven.

Det som nu är Nordre älv var för cirka 10 000 år sedan en djup glacial fjord. Människor har länge varit bosatta längs älven och det finns åtskilliga lämningar längs stränderna, till exempel gravfält från järnåldern. Rester av en pålspärr har hittats tvärs över älven i Kallerhamn. Här har också rester av ett varv från vikingatiden hittats.

Gamla Kongahälla har aldrig grävts ut, trots att den länge var Nordens största stad och antagligen viktig under mycket längre tid än den där byhålan Birka som östersjöborna brukar tala om. Att man inte grävt ut beror antagligen till stor del på att området är bebyggt och brukat - lantbrukaren som bor här, på Kastellegården, vill förstås bo kvar...

Kastellegården - klicka för större bilder

Ett äldre färjeläge sett från Ragnhildsholme-sidan över älven mot Kastellegården

Första gången Kungahälla nämns av samtida historiska källor är av en normandisk författare 1135. Då hade staden stor politisk betydelse och ett par årtionden senare nämns staden i ett arabiskt geografiskt verk.

Älven mynnar ut i den breda Nordre älvs fjord, sötvattnet från älven blandar sig med havsvattnet och bildar ett så kallat estuarium, ett vattenområde med varierande salthalt. Älvmynningen är förklarat som naturreservat, Nordre Älvs estuarium. Ur fiskesynpunkt går gränsen mot havet längs en linje dragen från västligaste udden av Kalhed Näsa (Kali Näsa) på Hisingen till västligaste udden av Klubbenäs på fastlandet.

Älven används som fiskevatten. Storvuxna gäddor och annan sötvattensfisk samt en del saltvattensfisk trivs där. Det är också ett viktigt vandringsstråk för lax, havsöring och ål.

Alldeles vid älvkanten i Kungälv ligger bandyarenan Skarpe Nord.

Nordre älv används normalt bara av småbåtstrafik, eftersom vattendjupet vid mynningen endast är omkring 2 meter. Älven korsas av följande broar, dammar och färjor i nedströms ordning:

Nordre älvs landsvägsbro som tar Färjevägen (gamla E6) i Kungälv över älven till Fästningsholmen. Det är en öppningsbar dubbelklaffbro, vars segelfria höjd vid stängd bro är 5,2 meter, vid öppen bro 24,3 meter.

Kungälvs Motorvägsbro (Nordreälvsbron) som tar Norgevägen (E6) över älven. Det är en halvfast bro med segelfri höjd på 12,5 meter. Kan öppnas endast i undantagsfall.

Nordre älvs järnvägsbro som tar Bohusbanan över älven nära Ytterby. Det är en halvfast bro med segelfri höjd på 12,5 meter.

Kornhalls färja är en linfärja som drivs av Vägverket, den går mellan Brunstorpsnäs på Hisingen till Kornhall på Kungälvssidan.

Översiktskarta

(Källor; Tjörns kajakklubb, Sjöfartsverket, Wikipedia mfl.)