fredag 24 februari 2012

Börs flåg
Börs flåg är ett 150 meter högt berg med omgivande branter, skog och hävdad åkermark i Stenungsunds kommun i södra Bohuslän. Berget reser sig på en bergudde med samma namn, vid sjön Hällungens västra strand.

Berget utmärks främst av en hög och mäktig klippbrant. Denna brant är en av Västra Götalands läns brantaste och högsta klippväggar och är en gammal förkastningsbrant. Berget är, på grund av att branten ger förutsättning för fågelliv och häckande fåglar, ett fågelberg och ett fågelskyddsområde. Området är enligt uppgift mycket värdefullt ur ornitologisk synpunkt.

Är man väl uppe på berget framför klippbranten, dit man kan gå upp genom skogen bakom, finns möjlighet till vida utblickar över sjön Hällungen och en del av dess omgivningar.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida