onsdag 31 oktober 2012

På väg tillbaka


Vi kommer från havet, vi har varit amfibier men har efterhand obevekligt tagit oss upp på land, likväl söker vi oss regelbundet tillbaka över den tunna tänkta linje som markerar gränsen mellan land och hav.

Våra ärenden över denna tunna tänkta linje varierar, men de är återkommande.

Många gånger kan den passagen vara knepig, kustlandskapet kan utgöra en barriär.

På sådana kustavsnitt existerar helt enkelt inte någon mänsklig övergång mellan land och hav.

Här kommer människans uppfinningsrikedom in.

Den på Island alltmer vanliga amfibien ovan har ändrat förutsättningarna för tillgänglighet - lika kapabel i båda elementen.

Befinner vi oss i ett evolutionärt mellanläge där vi alltmer anpassar oss för ett återgång till ett liv i havet. Kan vårt landbaserade liv bara vara en parantes i utvecklingen?