fredag 31 maj 2013

Arte

Fyrar och stilstudier är närmast oskiljaktiga, dock ser vi sällan så här sparsmakade uttryck.