onsdag 5 mars 2014

Egna höns


"Drömmer du om att skaffa egna hönor? Sedan februari 2013 behövs inget tillstånd ens inom tätbebyggt område. Vi tittar närmare på skötsel, hönshus och ägg.

I dag finns inget som hindrar att du skaffar höns även om du bor i stan.


Tidigare fanns en lokal föreskrift i Göteborg som innebar att det krävdes tillstånd för att ha höns inom område med detaljplan. 

Men i och med ett kommunfullmäktigebeslut 31 januari förra året upphävdes de lokala föreskrifterna, och i dag krävs inget tillstånd alls.

En del kranskommuner har också tagit bort föreskrifterna medan andra har dem kvar.

– Vi kan ingripa och ställa krav om det blir en olägenhet. Men det är ovanligt att det uppstår problem.

Det ska ganska mycket till och vara mer än en tillfällig störning, berättar Andreas Severinsson, chef för hälsoskyddsenheten vid Göteborgs miljöförvaltning..."

Läs mer >>