måndag 30 mars 2015

Ångaren

BOHUSLÄN är Västkustens sista passagerarångare och Sveriges största ångmaskindrivna fartyg i reguljär drift.

Hon byggdes 1914 på Eriksbergs Mekaniska Verkstad för Marstrands Nya Ångfartygs AB (Marstrandsbolaget), och gick i mer än 40 år på traden Göteborg - Lysekil - Smögen - Gravarne (nuvarande Kungshamn).

När med tiden öarna längs kusten fick färje- eller broförbindelse med fastlandet, blev konkurrensen från bussar och lastbilar övermäktig, och ångaren sattes in i s.k. "inköpstrafik" i Öresund och senare mellan Strömstad och norska hamnar.


Hösten 1963 lades hon upp, och två år senare såldes hon till upphuggning.
Hon räddades då av en skara entusiaster, som 1965 bildade Sällskapet Ångbåten. Efter ett intensivt upprustningsarbete gick ångaren redan nästa sommar åter i sina gamla farvatten.

Sedan dess seglar BOHUSLäN varje sommar i de vatten hon en gång byggdes för, moderniserad där sådana krav ställs, men i övrigt återställd i allt väsentligt med maskin och panna i original och salonger nära nog som vid leveransen i maj 1914.

Ångaren BOHUSLäN går reguljära turer under högsommaren och i beställningstrafik under försommar och höst. Sällskapet Ångbåten driver BOHUSLäN utan bidrag från allmänna medel.

Inkomsterna kommer från trafiken och medlemsavgifter. För varje resa behövs 12 - 15 besättningsmedlemmar, vilka alla arbetar frivilligt och helt utan betalning. Vintertid arbetar medlemmar med underhåll och med de restaureringar som ett museifartyg behöver.