lördag 28 november 2015

DD 756Personalintensivt garnfiske.

Fiskebåten på bilden hade högst sannolikt en tändkulemotor innan den fick en mer modern marindiesel.