lördag 8 oktober 2011

Där stenarna inte var tyngre än dagg

Teatrarna töms. Det är midnatt.
Bokstäverna flammar på fasaderna.
De obesvarade brevens gåta
sjunker genom det kalla glittret.

Mitt i livet händer det att döden
kommer och tar mått på
människan. Det besöket glöms
och livet fortsätter. Men kostymen
sys i det tysta.

Dessa milstenar
som gett sig ut på vandring.
Hör skogsduvans röst.

Vid vägs ände ser jag makten
och den liknar en lök
med överlappande ansikten
som lossar ett efter ett.

Jag har låga stränder,
om döden stiger två decimeter
översvämmas jag.

Som när ljuset slocknar i trappan
och handen följer - med förtroende -
den blinda ledstången som hittar i mörkret.

Tomas Tranströmer